banner-gsisdos-activitats-de-la-vida-diaria

Activitats de la vida diària

A la llar hi viuen 23 persones,  en un entorn familiar que permet desenvolupar la seva autonomia personal i social.

L’equip tècnic elabora un Programa d’Atenció Individual  i  proporciona els suports necessaris a cada persona per facilitar la seva participació activa en el funcionament i organització de les tasques pròpies de la  llar, com anar a comprar, elaborar els àpats, tenir cura dels espais…

S’afavoreix la capacitat de decisió i autodeterminació sobre els petits assumptes quotidians.

activitats-discapacitat-gsisdos
activitats-discapacitat-gsisdos2